Realitná kancelária MADE IN REAL s. r. o.

Ponuka služieb MADE IN REAL

 • osobná obhliadka nehnuteľnosti certifikovaným maklérom;
 • stanovenie vhodnej ceny nehnuteľnosti;
 • vytvorenie plánu spôsobu predaja nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta;
 • spracovanie reprezentatívnej ponuky a vyhotovenie fotodokumentácie;
 • ak je to súčasťou a okolnosti vyžadujú - určenie postupu a riešenie pri:
  • dedičskom konaní
  • pri riešení Bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • pri záložnom práve
  • pri ťarche na liste vlastníctva
  • pri zriaďovaní plnej moci
  • pri exekučnom konaní
 • exportovanie prezentácie vašej nehnuteľnosti na všetky popredné realitné portály;
 • aktívne hľadanie záujemcov či investorov;
 • spolupráca so všetkými spolupracujúcim realitnými kanceláriami a maklérmi v rámci jedinej (našej) provízie;
 • umiestnenie reklamných pútačov ( bannerov ) s našimi kontaktmi na Vašu nehnuteľnosť po dohode a odsúhlasení s majiteľom;
 • lokálny marketing podľa dohodnutého plánu predaja s klientom
 • vyselektovanie serióznych klientov a zabezpečenie obhliadky Vašej nehnuteľnosti – s prezentačnými materiálmi;
 • zabezpečenie a zrealizovanie podpisu rezervačnej zmluvy a zloženie blokovacieho depozitu;
 • zabezpečenie podpisu kúpnej zmluvy a notárskej úschovy ( prípadne vinkulácie v banke );
 • podanie návrhu na vklad do Katastra nehnuteľnosti a zaistenie všetkých súvisiacich dokumentov;
 • odovzdanie Vašej nehnuteľnosti novému majiteľovi;

Právny servis ktorý zabezpečuje naša realitná kancelária pod dohľadom a v spolupráci s notárskym úradom

 • list vlastníctva;
 • katastrálna mapa;
 • potvrdenie od správcovskej spoločnosti;
 • územno – plánovacia informácia.
 • Návrh kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy;
 • Vypracovanie notárskej zápisnice o úschove.
 • podanie štandardného vkladu na zmenu vlastníckeho práva a poplatky s ním súvisiace;
 • podanie záložného práva na katastrálny úrad;
 • výmaz záložného práva, ťarchy.