Predaj

nehnuteľností

Spracovanie nehnuteľnosti do inzercie

Obhliadky nehnuteľnosti

Dohoda o zložení blokovacieho depozitu

Kúpnopredajné zmluvy pod dohľadom notára

Podanie návrhu na vklad a zmlúv na kataster

Odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi

Kúpa

nehnuteľností

Vyhľadávanie vhodnej nehnuteľnosti

Obhliadky nehnuteľnosti

Kontrola a preverenie nehnuteľnosti

Podpis rezervačnej zmluvy

Podpis kúpnopredajnej zmluvy

Prevzatie nehnuteľnosti

Prenájom

nehnuteľnosti

Spracovanie nehnuteľnosti do inzercie

Obhliadky nehnuteľnosti

Vypracovanie a podpis nájomnej zmluvy

Odovzdanie nehnuteľnosti novému nájomníkovi

Developerské

projekty

Kompletné marketingové služby

Názov projektu

Vizuálna identita

Stratégia kampane

Komunikácia projektu

Finančné

služby

Kompletné finančné služby

Poradenstvo pri hypotekárnych úveroch

Životné a neživotné poistenie

Investície