Obhliadka a oboznámenie sa so stavom nehnuteľnosti.

Výber stratégie a nastavenie plánu predaja Vašej nehnuteľnosti.

Profesionálne nafotenie nehnuteľnosti, vytvorenie pôdorysu, video prezentácia pomocou kamery a špeciálneho drona, kompletné reklamné materiály ako napríklad reklamná plachta alebo tabuľa, bilboard, marketingové brožúry a prezentačné letáky.

Platená inzercia na realitných portáloch, zvýraznenie Vašej nehnuteľnosti medzi inými ponukami,  platená inzercia na sociálnych sieťach.

Príprava a podpis rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačného depozitu.

Podpis kúpnych zmlúv a notárskej úschovy ak je potrebná pod pohľadom notárskeho úradu.

Katastra nehnuteľnosti a zaistenie kompletných dokumentov.

Náklady spojené s prevodom Vašej nehnuteľnosti hradí MADE IN REAL.

Asistencia pri prehlásení všetkých sietí na nového majiteľa.

Odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi.

Kompletné finančné služby a poradenstvo pri hypotekárnych úveroch, životnom a neživotnom poistení, investíciách.